O nas

KIm Jesteśmy?

 

Specjalizujemy się w organizowaniu na terenie całego kraju szerokiej gamy szkoleń dla Włodarzy i pracowników sektora publicznego oraz dla biznesu.

01. Eksperci

Szkolenia prowadzą praktycy będący ekspertami w zakresie kontroli zarządczej, biznesowej, finansowo-księgowej i podatkowej oraz specjaliści w zakresie zakupów, w tym zamówień publicznych.

Utrzymujemy szerokie kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i gospodarczymi w Polsce i za granicą.

02. Strategia

Szkolenie to nie tylko wykłady teoretyczne, ale również ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz dyskusje.

Uczestnik zawsze otrzymuje wsparcie w postaci merytorycznych opracowań przygotowanych przez specjalistów danej dziedziny.

03. kompleksowość

Szkolenia to nie wszystko!

Nasi doradcy i eksperci mogą także przeprowadzić audyt zgodności z prawem rozwiązań stosowanych w danej organizacji, a w przypadku niezgodności wdrożyć rozwiązania eliminujące ryzyko prawno-podatkowe.

nasze doświadczenie

Liczby nie kłamią

Tworzymy ofertę szkoleń dopasowanych do aktualnych potrzeb uczestników, bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych trenerów i wykładowców.

Podczas szkoleń kładziemy nacisk na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, tak aby każdy uczestnik posiadł umiejętności stosowania ich w swojej bieżącej pracy.

Ponieważ działamy w obszarze prawa, księgowości i finansów nasze szkolenia zawsze oparte są na aktualnie obowiązujących przepisach regulujących materie przez nas omawiane.

Nowoczesne Państwo wymaga, aby Włodarz był nie tylko urzędnikiem, ale przede wszystkim sprawnym i odpowiedzialnym menagerem – nasi eksperci powiedzą jak to osiągnąć.

%

Zadowolonych uczestników

%

Powracających uczestników

wykładowcy

Zespół profesjonalistów

Janusz Makarowski

Ekspert

biegły sądowy w zakresie „Kryminalnej analizy podatkowej dotyczącej nieprawidłowości w obrocie towarami akcyzowymi oraz wyłudzeń podatku VAT”. Wieloletni pracownik Ministerstwa finansów RP na różnych stanowiskach kierowniczych specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości podatkowej. Doktorant na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Prowadzi zajęcia z przestępczości podatkowej i bezpieczeństwa ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Członek Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej w Warszawie.

Dr Luba Jakubowska

Ekspert

Psycholog oraz pedagog. Specjalizuje się w metodologii badań nauk społecznych, w ostatnich latach szczególną uwagę poświęca prowadzeniu badań za pośrednictwem Internetu.

Główne obszary naukowe: tożsamość, wizerunek oraz badania dotyczące znaczenia komunikacji zapośredniczonej przez komputer dla autoprezentacji.

Prowadzi warsztaty i szkolenia, w tym także dla zagranicznych ośrodków naukowych (Paryż, Lwów). Jest autorką ponad 30 publikacji naukowych, koordynatorką i uczestniczką projektów edukacyjnych i badawczych oraz organizatorką i współorganizatorką licznych konferencji naukowych, w tym głównym organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „e-methodology”, która w 2019 roku odbędzie się po raz piąty.

Założycielka i redaktor naczelny czasopisma „e-methdology” oraz członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Adiunkt na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Maria Świetlicka

Ekspert

Prokurator Prokuratury Regionalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego prokuratorów jak i szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkoły Skarbowości, autor licznych publikacji z zakresu postępowania karnego i karnego skarbowego w uznanych periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX.

Dr Ewelina Skwierczyńska

Ekspert

Doradca podatkowy wpisany na listę licencjonowanych doradców podatkowych KRDP; prowadzi kancelarię podatkową we Wrocławiu; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe.

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Szkoleniowiec i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego.

Marek Zieliński

Ekspert

wieloletni pracownik kontroli skarbowej, były dyrektor UKS, ekspert do spraw kontroli biznesowej. Prowadzi szkolenia, wykłady i seminaria w  Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na temat zorganizowanej przestępczości podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej w Warszawie

Ewa Wojewódko

Ekspert

zastępca dyrektora finansowego, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, główny księgowy, praktyk wdrażania audytu wewnętrznego/audytor wewnętrzny/ i kontroli zarządczej, skuteczny i komunikatywny trener wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. Wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego, Uniwersytetu w Białymstoku – studia podyplomowe w zakresie kontroli, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie służby cywilne.

Dr Artur Modrzejewski

Ekspert

adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. W latach 2012 – 2017 r. doradca prawny w PUHP „LECH” Sp. z o.o. (spółka komunalna zajmująca się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Białystok, w tym również przygotowywaniem projektów aktów prawa miejscowego). W latach 2011 – 2012 doradca Prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Jest autorem ponad 90 publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla. Prowadził szkolenia m.in. dla Związku Gmin Wiejskich, skarbników gmin woj. podlaskiego – szkolenie organizowane przez RIO w Białymstoku.

Michał Staniek

Ekspert

Doświadczony wykładowca oraz autor komentarzy o tematyce podatkowej w Rzeczypospolitej.

Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. W 2018 r. został także wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców m.in. z branży elektronicznej, motoryzacyjnej oraz spożywczej, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. W latach 2014-2018 zdobywał doświadczenie w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, Sendero Tax & Legal oraz Tax Advisors Group Sp. z o.o. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową.

Zajmuje się bieżącą obsługą podatkową polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowym.

Posłuchaj Ekspertów

Dzięki wdrożonemu Systemowi kontroli biznesowej zminimalizujesz ryzyko uwikłania przedsiębiorstwa lub JST w oszustwo podatkowe, unikniesz też osobistej odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej.

Oferta

Co Zyskujesz

Dostęp do wiedzy eksperta

Poznajesz nowe rozwiązania

Konsultujesz swoje pomysły

Rozwiązujesz problemy

Ograniczasz ryzyko błędnych decyzji

Eliminujesz straty w swojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Wrocławski Park Biznesu
ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław
Dariusz Skup GSM: +48 515 319 713
Monika Żuradzka GSM: +48 691 720 428
E-MAIL: szkolenia@wspolczesnysamorzad.pl