Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Ochrona funkcjonariuszy publicznych jako pokrzywdzonych przestępstwem. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych. Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych za przestępstwa.

2 marca - 30 czerwca

400 PLN

Propozycja zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej.

Ekspert prowadzący szkolenie 

Maria Świetlicka – prokurator Prokuratury Regionalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego prokuratorów jak i szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkoły Skarbowości, autor licznych publikacji z zakresu postępowania karnego i karnego skarbowego w uznanych periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX.

Cel szkolenia 

Zdobycie wiedzy z zakresu:
1. ochrony w prawie karnym funkcjonariuszy publicznych – pracowników administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego jako pokrzywdzonych przestępstwem;
2. działań i zaniechań funkcjonariuszy publicznych, które wypełniają znamiona czynów zabronionych – przestępstw i przestępstw skarbowych.

Efekt szkolenia 

Nabycie umiejętności:
1. reakcji na zachowania wypełniające znamiona przestępstwa, sposób zabezpieczenia dowodów, zawiadomienie o przestępstwie;
2. zapobiegania zdarzeniom, mogącym prowadzić do naruszenia prawa karnego i karnego skarbowego.

Adresaci szkolenia 
  • wszystkie osoby będące pracownikami administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, (chyba że pełnią wyłącznie czynności usługowe),
  • inne osoby, które są uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych.
Program szkolenia 

1. Zagadnienia ogólne: definicja przestępstwa, jego strona podmiotowa i przedmiotowa, przestępstwa z zaniechania, przestępstwa skutkowe, postaci winy, okoliczności umniejszające winę, formy popełnienia przestępstwa, postacie stadialne i zjawiskowe;
2. funkcjonariusz publiczny w rozumieniu prawa karnego – art. 115 § 13 pkt 4 k.k. i osoba pełniąca funkcję publiczną – art. 115 § 19 k.k.;
3. zachowania wypełniające znamiona czynów zabronionych godzących w funkcjonariuszy publicznych – naruszenie nietykalności cielesnej – art. 222 k.k., czynna napaść – art. 223 k.k., wywierania wpływu na czynności urzędowe – art. 224 k.k., udaremnienie lub utrudnienie kontroli – art. 225 k.k., znieważenie – art. 226 k.k.
4. przestępstwa korupcyjne – łapownictwo na stanowisku kierowniczym – art. 296a k.k., sprzedajność pełniącego funkcję publiczną i przekupstwo – art. 228 k.k. i art. 229 k.k., przywłaszczenie funkcji publicznej, płatna protekcja – art. 227 k.k., art. 230 k.k. i art. 230a k.k.;
5. odpowiedzialność karna związana z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – art. 231 k.k.;
6. rozszerzona ochrona prawna – art. 231a k.k. i art. 231b k.k.
7. obowiązek instytucji państwowych i samorządowych zawiadomienia o przestępstwie – art. 304 § 2 k.p.k., zabezpieczenia dowodów i śladów przed zatarciem oraz skutki zaniechania tego obowiązku;
8. odpowiedzialność za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie – art. 238 k.k., fałszywe oskarżenia – art. 234 i tworzenie fałszywych dowodów – art. 235 k.k.
9. odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz.U.2019.174.;
10. przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji.

Czas i cena szkolenia 

Szkolenie od godz. 10:00 do 17:00 – obiad w trakcie szkolenia.
Koszt szkolenia dla 1 uczestnika – 400 PLN, minimalna ilość uczestników szkolenia – 15 osób.

Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad.

Uwaga: Specyfika poruszanych zagadnień na tym szkoleniu powoduje, że wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia zamknięte – na szkoleniu są wtedy jedynie uczestnicy zgłoszeni przez zamawiającego. Ustalamy z zamawiającym nie tylko dogodne dla niego warunki zarówno odnośnie terminu jak i lokalizacji ale spełniamy także inne indywidualne oczekiwania mające wpływ na komfort i merytorykę szkolenia (np. modyfikacja programu).

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Pobierz program i kartę zgłoszeniową 

Zgłoś chęć zorganiowania szkolenia w swojej firmie

12 + 3 =

Organizator

Grupa Integrator Sp. z o.o.
Telefon:
691720428
Email:
szkolenia@wspolczesnysamorzad.pl
Strona internetowa:
www.wspolczesnysamorzad.pl

Zamknęliśmy zapisy na to szkolenie.

Miejsce

Polska
Polska + Google Map