Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Wydarzenia Szukaj

Wydarzenie Views Navigation

Maj 2019

Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych za przestępstwa oraz ochrona funkcjonariuszy publicznych jako pokrzywdzonych przestępstwem. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego – szkolenie we Wrocławiu

28 maja 2019 w godzinach 09:00 - 16:00
Wrocław Polska + Google Map
430 PLN

Ekspert prowadzący szkolenie  Maria Świetlicka - prokurator Prokuratury Regionalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego prokuratorów jak i szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkoły Skarbowości, autor licznych publikacji z zakresu postępowania karnego i karnego skarbowego w uznanych periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX. Cel szkolenia  Zdobycie wiedzy z zakresu:1. ochrony w prawie karnym funkcjonariuszy publicznych – pracowników administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem urzędu – szkolenie w Warszawie

30 maja 2019 w godzinach 09:00 - 16:00
SCSK „Żurawia”, ul. Żurawia 47
Warszawa, Mazowieckie 00-680 Polska
+ Google Map
350 PLN - zgłoszenie po 16 maja 430 PLN

Ekspert prowadzący szkolenieJacek Grabowski - trener i konsultant z zakresu zarządzania i prawa;coach z międzynarodową licencją coacha ICC;audytor i konsultant z zakresu bezpieczeństwa, obiegu dokumentacji oraz przeprowadzania procesów archiwizacyjnych dokumentacji w jednostkach;przez wiele lat zajmował stanowiska dyrektora prawnego, dyrektora operacyjnego w firmach handlowych i produkcyjnych, gdzie zdobył wiedzę praktyczną;specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, komunikacji interpersonalnej, procesów informacyjno-decyzyjnych, negocjacji;menedżer do spraw rozwoju wykorzystujący doświadczenia i innowacyjne rozwiązania organizacyjne;nabywał doświadczenie w Sądzie Rejonowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym oraz w Departamencie…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2019

Rozwijanie kompetencji komunikacji interpersonalnej w urzędzie w bezpośrednim kontakcie z klientem zewnętrznym

4 czerwca 2019 w godzinach 08:00 - 16:00
Wrocław Polska + Google Map
380 PLN - zgłoszenie po 21 maja 430 PLN

Ekspert prowadzący szkolenie Beata Strzyżewska - psycholog, doradca kariery zawodowej, trener umiejętności interpersonalnych, certyfikowany mediator w sprawach cywilnych, coach, facylitator. Absolwentka UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego i Personalnego w Łodzi. Certyfikowany trener metody Points of You ® kreatywnych narzędzi do szkoleń i rozwoju osobistego.Prowadzi własną firmę Pracownię Rozwoju i Kariery Wygraj Siebie, współpracuje z wieloma firmami z obszaru HR, instytucjami edukacyjnymi, samorządami, Izbą Rzemieślniczą. Specjalizuje się w treningach rozwijających umiejętności interpersonalne w obszarze komunikacji, skutecznych negocjacji,…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem urzędu – szkolenie we Wrocławiu

7 czerwca 2019 w godzinach 09:00 - 16:00
Hotel Europejski Wrocław, Piłsudskiego 88
Wrocław, dolnośląskie 50-017 Polska
+ Google Map
350 PLN - zgłoszenie po 29 maja 430 PLN

Ekspert prowadzący szkolenie Jacek Grabowski - trener i konsultant z zakresu zarządzania i prawa;coach z międzynarodową licencją coacha ICC;audytor i konsultant z zakresu bezpieczeństwa, obiegu dokumentacji oraz przeprowadzania procesów archiwizacyjnych dokumentacji w jednostkach;przez wiele lat zajmował stanowiska dyrektora prawnego, dyrektora operacyjnego w firmach handlowych i produkcyjnych, gdzie zdobył wiedzę praktyczną;specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, komunikacji interpersonalnej, procesów informacyjno-decyzyjnych, negocjacji;menedżer do spraw rozwoju wykorzystujący doświadczenia i innowacyjne rozwiązania organizacyjne;nabywał doświadczenie w Sądzie Rejonowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym oraz w…

Dowiedz się więcej »

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy urzędnika. Trening umiejętności

11 czerwca 2019 w godzinach 08:00 - 16:00
Wrocław Polska + Google Map
380 PLN - zgłoszenie po 28 maja 430 PLN

Ekspert prowadzący szkolenie Beata Strzyżewska - psycholog, doradca kariery zawodowej, trener umiejętności interpersonalnych, certyfikowany mediator w sprawach cywilnych, coach, facylitator. Absolwentka UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego i Personalnego w Łodzi. Certyfikowany trener metody Points of You ® kreatywnych narzędzi do szkoleń i rozwoju osobistego.Prowadzi własną firmę Pracownię Rozwoju i Kariery Wygraj Siebie, współpracuje z wieloma firmami z obszaru HR, instytucjami edukacyjnymi, samorządami, Izbą Rzemieślniczą. Specjalizuje się w treningach rozwijających umiejętności interpersonalne w obszarze komunikacji, skutecznych negocjacji,…

Dowiedz się więcej »

Wrzesień 2019

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych – szkolenie we Wrocławiu

20 września 2019 w godzinach 09:00 - 15:00
NOT, ul. Józefa Piłsudskiego 74
Wrocław, Dolnośląskie 50-020 Polska
+ Google Map
400 PLN/os. - Promocja do 6 września! Szkolenie dla drugiej osoby za pół ceny.

Zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3495), która wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań w zakresie systemu utrzymania czystości i porządku gminach. Prezydent w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowo wprowadzonych regulacji oraz określenie wpływu znowelizowanej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Ekspert prowadzący szkolenie  Dr…

Dowiedz się więcej »

Październik 2019

Procedura wydawania decyzji środowiskowych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – szkolenie we Wrocławiu

11 października 2019 w godzinach 09:00 - 15:00
NOT, ul. Józefa Piłsudskiego 74
Wrocław, Dolnośląskie 50-020 Polska
+ Google Map
400 PLN/os. - Promocja do 1 października! Szkolenie dla drugiej osoby za pół ceny!

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.Nowelizacja w sposób znaczący zmienia procedurę wydawania decyzji środowiskowych, zasady określenia katalogu stron postępowania i doręczenia im rozstrzygnięć organu, oraz wprowadza szereg zmian w pozycji inwestora w procesie uzyskania decyzji środowiskowej. Celem szkolenia będzie przedstawienie skutków, jakie przedmiotowa nowelizacja niesie dla procedury wydawania decyzji środowiskowych. Ekspert…

Dowiedz się więcej »

Procedura wydawania decyzji środowiskowych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – szkolenie w Lublinie

25 października 2019 w godzinach 09:00 - 15:00
Hotel Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60
Lublin, Lubelskie 20-016
+ Google Map
400PLN/os. - Promocja do 15 października! Szkolenie dla drugiej osoby za pół ceny.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w sposób znaczący zmienia procedurę wydawania decyzji środowiskowych, zasady określenia katalogu stron postępowania i doręczenia im rozstrzygnięć organu, oraz wprowadza szereg zmian w pozycji inwestora w procesie uzyskania decyzji środowiskowej. Celem szkolenia będzie przedstawienie skutków, jakie przedmiotowa nowelizacja niesie dla procedury wydawania decyzji środowiskowych.…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2019

Ochrona funkcjonariuszy publicznych jako pokrzywdzonych przestępstwem. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych za przestępstwa. Szkolenie w Warszawie.

19 listopada 2019 w godzinach 10:00 - 17:00
Warszawa Warszawa,
350 PLN – 450 PLN

Ekspert prowadzący szkolenie Maria Świetlicka - prokurator Prokuratury Regionalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego prokuratorów jak i szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkoły Skarbowości, autor licznych publikacji z zakresu postępowania karnego i karnego skarbowego w uznanych periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX.Cel szkolenia Zdobycie wiedzy z zakresu:1. ochrony w prawie karnym funkcjonariuszy publicznych – pracowników administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego jako pokrzywdzonych przestępstwem;2.…

Dowiedz się więcej »

Ochrona funkcjonariuszy publicznych jako pokrzywdzonych przestępstwem. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych. Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych za przestępstwa.

21 listopada 2019 w godzinach 10:00 - 17:00
Polska Polska + Google Map
350 PLN – 450 PLN

Propozycja zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej. Ekspert prowadzący szkolenie Maria Świetlicka - prokurator Prokuratury Regionalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego prokuratorów jak i szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkoły Skarbowości, autor licznych publikacji z zakresu postępowania karnego i karnego skarbowego w uznanych periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX.Cel szkolenia Zdobycie wiedzy z zakresu:1. ochrony w prawie karnym funkcjonariuszy publicznych – pracowników administracji rządowej, innego organu państwowego lub…

Dowiedz się więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych – szkolenie w Piotrkowie Trybunalskim

22 listopada 2019 w godzinach 09:00 - 15:00
Piotrków Trynunalski Piotrków Trybunalski, Łódzkie 97-300 Polska + Google Map
400 PLN/os. - Promocja do 15 listopada! Szkolenie dla drugiej osoby za pół ceny.

Zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3495), która wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań w zakresie systemu utrzymania czystości i porządku gminach. Prezydent w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowo wprowadzonych regulacji oraz określenie wpływu znowelizowanej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Ekspert prowadzący szkolenie  Dr…

Dowiedz się więcej »

Ochrona funkcjonariuszy publicznych jako pokrzywdzonych przestępstwem. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych. Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych za przestępstwa.

26 listopada 2019 w godzinach 10:00 - 17:00
Polska Polska + Google Map
350 PLN – 450 PLN

Propozycja zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej.Ekspert prowadzący szkolenie Maria Świetlicka - prokurator Prokuratury Regionalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego prokuratorów jak i szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkoły Skarbowości, autor licznych publikacji z zakresu postępowania karnego i karnego skarbowego w uznanych periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX.Cel szkolenia Zdobycie wiedzy z zakresu:1. ochrony w prawie karnym funkcjonariuszy publicznych – pracowników administracji rządowej, innego organu państwowego lub…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2019

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych – szkolenie w Pile

6 grudnia 2019 w godzinach 09:00 - 15:00
Piła Piła, Wielkopolskie 64-900 + Google Map
400 PLN/os. - Promocja do 29 listopada! Szkolenie dla drugiej osoby za pół ceny.

Zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3495), która wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań w zakresie systemu utrzymania czystości i porządku gminach. Prezydent w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowo wprowadzonych regulacji oraz określenie wpływu znowelizowanej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Ekspert prowadzący szkolenie  Dr…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events