Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

Odpowiedzialność karna włodarzy – Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast, Starostów za przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz ochrona tych funkcjonariuszy publicznych jako pokrzywdzonych przestępstwem – Kraków

14 marca 2019 w godzinach 09:00 - 17:00

380 PLN - zgłoszenie po 1 marca 430 PLN
Ekspert prowadzący szkolenie 

Maria Świetlicka – prokurator Prokuratury Regionalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego prokuratorów jak i szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkoły Skarbowości, autor licznych publikacji z zakresu postępowania karnego i karnego skarbowego w uznanych periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX.

Cel szkolenia 

Zdobycie wiedzy z zakresu:
1. ochrony w prawie karnym funkcjonariuszy publicznych – pracowników administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego jako pokrzywdzonych przestępstwem;
2. działań i zaniechań funkcjonariuszy publicznych, które wypełniają znamiona czynów zabronionych – przestępstw i przestępstw skarbowych.

Efekt szkolenia 

Nabycie umiejętności:
1. reakcji na zachowania wypełniające znamiona przestępstwa, przestępstwa skarbowego, sposób zabezpieczenia dowodów, zawiadomienie o przestępstwie;
2. zapobiegania zdarzeniom, mogącym prowadzić do naruszenia prawa karnego i karnego skarbowego.

Adresaci szkolenia  
  • Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast, Starostowie.
  • Wszystkie osoby, które są uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych.
Program szkolenia 

1. Zagadnienia ogólne: definicja przestępstwa, jego strona podmiotowa i przedmiotowa, przestępstwa z zaniechania, przestępstwa skutkowe, postaci winy, okoliczności umniejszające winę, formy popełnienia przestępstwa, postacie stadialne i zjawiskowe;
2. wójt, burmistrz i prezydent jako funkcjonariusz publiczny w rozumieniu prawa karnego – art. 115 § 13 pkt 4 k.k.;
3. zasady indywidualnej odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, osób zajmujących się sprawami majątkowymi innych podmiotów – art. 308 k.k.;
4. odpowiedzialność wójtów, burmistrzów, prezydentów za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w tym w związku z nieprowadzeniem albo nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji działalności gospodarczej, oszustwo kredytowe, „pranie brudnych pieniędzy”;
5. zachowania w relacjach dłużnik – wierzyciel, skutkujące odpowiedzialnością karną polegające na:
– prostym niezaspokojeniu wierzyciela (art. 300 § 1 k.k.);
– egzekucyjnym niezaspokojeniu wierzyciela (art. 300 § 2 k.k.);
– transferowym niezaspokojeniu wierzyciela (art. 301 § 1 k.k.);
– faworyzującym niezaspokojeniu wierzyciela (art. 302 § 1 k.k.);
6. przestępstwa korupcyjne – łapownictwo na stanowisku kierowniczym (art. 296a k.k.), sprzedajność pełniącego funkcję publiczną i przekupstwo (art. 228 k.k. i art. 229 k.k.), przywłaszczenie funkcji publicznej, płatna protekcja (art. 227 k.k., art. 230 k.k. i art. 230a k.k.);
7. odpowiedzialność karna związana z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 k.k.);
8. zasady odpowiedzialności za podatkowe przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe wójtów, burmistrzów i prezydentów zajmujących się sprawami majątkowymi jednostek samorządu terytorialnego (art. 9 § 3 k.k.s.);
9. przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;
10. „podwójna” odpowiedzialność karna za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe wypełniające jednocześnie znamiona przestępstw z Kodeksu karnego lub innych pozakodeksowych przepisów.

Czas szkolenia 

Szkolenie w godzinach od 9.00 do 17.00 – obiad w trakcie szkolenia

Standardowy koszt szkolenia 430 zł

Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad.

UWAGA!

wysłanie zgłoszenia do 1 marca – koszt szkolenia 380 zł

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. 

 

Pobierz program i kartę zgłoszeniową:

Szczegóły

Data:
14 marca 2019
Czas:
09:00 - 17:00
Koszt:
380 PLN - zgłoszenie po 1 marca 430 PLN
Wydarzenie Categories:
, , , , , , ,

Organizator

Grupa Integrator Sp. z o.o.
Telefon:
691720428
Email:
szkolenia@wspolczesnysamorzad.pl
Strona internetowa:
www.wspolczesnysamorzad.pl

Zamknęliśmy zapisy na to szkolenie.

Miejsce

Kraków
Polska + Google Map